MŪSU MISIJA: PALĪDZĒT CILVĒKIEM LATVIJĀ UN CITUR UZLABOT SAVAS DZĪVES KVALITĀTI, ATTĪSTOT PERSONĪBU, SASKAŅĀ AR KRISTĪGIEM PRINCIPIEM.
21428_indoor_books

Līdz ar Latvijas valsts neatkarības iegūšanu 1991. gadā daudzi cilvēki saprata, ka kristīgās vērtības un ētika ir būtiskas brīvas tautas attīstībai. Tā kā tolaik trūka materiālu, kas būtu publicēti rakstveidā un veicinātu cilvēku centienus saprast Dieva mīlestību un kristīgo morāli, 1997. gadā tika izveidots bezpeļņas SIA „Atradums 97”. Sākotnēji to sponsorēja vairāki amerikāņi un latvieši – Greater Europe Mission (GEM) pārstāvji. GEM ir 1949. gadā Amerikā dibināta starpkonfesionāla organizācija, kuras sākotnējais mērķis bija palīdzēt Eiropai atgūties no Otrā Pasaules kara sekām, atgriežoties pie tās kristīgajām saknēm un Dieva svētībām.

2004. gadā, mainoties Latvijas likumdošanai, tika likvidētas visas bezpeļņas SIA un „Atradums 97” pārtapa par bezpeļņas biedrību „Atradums – personības attīstības resursi”, kas turpina publicēt kvalitatīvus materiālus, kas domāti tiem, kuri vēlas pilnveidot savas attiecības ar Radītāju, citiem cilvēkiem un sevi. Daudzi materiāli ir pieejami gan latviešu, gan krievu valodā.

Līdzās grāmatu un brošūru izdošanai „Atradumam PAR” izveidojusies laba sadarbība ar organizāciju LifeQuality International, kas organizē seminārus un lekcijas par personības izaugsmes tēmām. Sīkāku informāciju par šiem semināriem un lekcijām varat iegūt, uzklikšķinot uz sadaļas „Semināri”.

© Copyright Atradums-resursi.lv - Designed by Pexeto